Palsgård skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-541

Fredningsnr.
2709150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2709:150 Vejkiste. 4 m lang, af delvist tilhuggede sten. Lysning 25 x 25 cm. 2 skifter i højden ses, samt overligger.
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)