Palsgård skov

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-541

Fredningsnr.
2709150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2709:150 Vejkiste. 4 m lang, af delvist tilhuggede sten. Lysning 25 x 25 cm. 2 skifter i højden ses, samt overligger.
Undersøgelsehistorie

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

2719 sf NV
2718 sf NØ
2717 sf SØ
2716 sf SV