Boller Nederskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-79

Fredningsnr.
291227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1764 - 1764 e.Kr.)
Mindetavle.

Fredningstekst
Mindetavle. Oval, rødmalet tavle at træ, 33 cm bred, 80 cm høj, med følgende tekst i guldbogstaver: EWF Har i Aaret 1764 ladet denne Eege Hauge med fler heri lyst: = Huus skoven anlæge og plante. Et lille halvtag over tavlen, og det hele fastgjort til en træpæl.
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mindesmærke.

Litteraturhenvisninger  (0)