Boller nederskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-80

Fredningsnr.
291225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men er ikke tinglyst ***************************** Vejkiste/stenkiste. 3 m lang stenkiste, sat af groft tilhuggede sten. Lysning ved slug, 80 cm bred og 60 cm høj. Lysning ved afgang, 60 cm bred og 50 cm høj. Et skifte sten i højden. Overliggerne er op til 120 cm lange.
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vejkiste. Vejkisten er 2,8 m. lang. Vejkisten har slug mod syd. Her er gennemløbet 80 cm. bredt og 70 cm. højt. Mod nord ved afgang er gennemløbet 55 cm. bredt og 65 cm. højt. Til alle fire sider ses sidesten/fløje, der dog især mod nord er delvist sammenstyrtede. Mod nord er der en dobbelt overligger-sten.

Litteraturhenvisninger  (0)