Engelsholm skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-143

Fredningsnr.
3108117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1847 - 1920 e.Kr.)
Mindestenen er rejst i 1923.

Fredningstekst
Mindesten. 1,25 x 0,55 m i fladen og 2,5 m høj, med en helt fladt tilhugget forside som vender mod VSV. Nær toppen af stenen, en rundt bronzeplade, 50 cm i diameter, med et relief af kammerherrens ansigt i profil. I en bue herunder ses indhugget en sløjfe samt to grene med egeløv, og nederst følgende tekst: KAMMERHERRE CARL BECH 1847 – 1920
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)