Sattrup Syd, Østbirk Sogn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-212

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)
Flere anlæg med Maglemoseflint registreret i overfladen.

Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 2350 - 1501 f.Kr.)
1 (muligvis 2) hus(e) med nedgravet gulv fra senneolitikum eller ældre bronzealder Per. I. Kun registreret i fladen.

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 - 101 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2005 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOM2003
Horsens Museum
Horsens museum udarbejder og indsender budget for forundersøgelse til Kulturarvsstyrelsen. Forundersøgelsen blev ikke gennemført i denne omgang.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HOM2003
Horsens Museum
Der indgives fundanmeldelse.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HOM2003
Horsens Museum
Henvendelse fra arkitekt vedr. matr. 5a. Horsens Museum udtaler, at man anbefaler en arkælogisk forundersøgelse da der er fortidsminder i nærområdet.

2008 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOM 2003
Horsens Museum
Nyt budget for forundersøgelse udarbejdes. Ved forundersøgelsen påvistes 2 områder med væsentlige fortidsminder. Fund fra Maglemosekultur, senneolitikum/ældre bronzealder og førromersk jernalder.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: HOM 2003
Horsens Museum
Udgravning forud for byggemodning.

Litteraturhenvisninger  (0)