Heide Overdrev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020613-41

Fredningsnr.
332657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2011 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Dæmning, orienteret NØ-SV. 18 m lang, 6 m bred og 1 m høj. Dæmningen er gennemskåret omtrent i midten, hvor vanden nu passerer.
Undersøgelsehistorie

1994 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afventer data

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum