Grindsted Rådhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190602-155

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fund af 75 vævevægte (Grindsted mus.nr. 2125) samt lerkarskår, antagelig vikingetid.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 175 - 1066 e.Kr.)

Kulturlag, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1900 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: ESM 1518
Sydvestjyske Museer
75 brændte vævevægte fundet under udgravning til nye rådhus ca. 1972 (Grindsted mus.nr. 2125). Ved udgravning til et hus øst for rådhuset blev der ca. 1 m under jorden fundet et stort antal vævevægte af halvbrændt ler, samt en del lerkarskår, antagelig vikingetid. Meddelt af Kristian Hansen, Grindsted Mus., i midten af 1980'erne.

2013 Museal udgravning
Journal nr.: SJM 175
Sydvestjyske Museer
Der blev ved udgravningen fundet og udgravet tre huse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder.

2013 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SJM 175
Sydvestjyske Museer
Forundersøgelsen afdækkede sporene efter et hus samt spredte spor af anden bebyggelse

2019 Museal udgravning
Journal nr.: SJM 175 II
Sydvestjyske Museer
Forud for anlæggelse af parkeringsplads forundersøgtes et areal på 462 m2, hvorved der fandtes rester af bebyggelse fra ældre germansk jernalder. På baggrund heraf ønskes hele området undersøgt forud for kommende byggeri på arealet.

2019 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SJM 175
Sydvestjyske Museer
Mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af parkeringsplads. Herved afdækkedes Spor efter mindst ét hus, samt et hegn fra ældre germansk jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)