Østerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110506-152

Fredningsnr.
150527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2450 - 2351 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste i rest af høj, 1,5 x 7 m. Kisten består af 8 sidesten og 3 overliggere. I have.
Undersøgelsehistorie  (14)
1868 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1868 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gravning efter sten i højen fandt Niels Pedersen Holbæk, Niels Christian Poulsen og Peder Nielsen en stenkiste, som målte 3 alen i længden og 1 alen i bredden. Stenkisten var dækket med flade sten og lå i retning SV-NØ. I graven fandtes et bronzesværd, fragmenter af nogle bronzetutuli, en dobbeltknap, en større guldring og en lille guldspiralring.

1868 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Østerhöi", 64 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi, paa en lille naturlig Banke. Udgravet for en 3-4 Aar siden (Konsul A. H. Schade i Nykøbing p/m har Oldsagerne). Bevoksning: 1980: Græs

1920 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 158/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Da gårdejer Peter Therkildsen var ved at sløjfe højen for at anlægge have, stødte han på en stenkiste med overligger og sidesten. Foran denne stenkiste fandt han en spydspids af flint, 3 pilespidser af flint og 3 ravperler.

1920 Museal udgravning
Journal nr.: 158/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen fremtrådte ved undersøgelsens begyndelse som en rundagtig afgravet højrest, knap 2 m høj og 6-8 m i tværmål. Midt oppe i højens nordre side lå stenkisten, som har været anlagt sekundært i højen. Stenkisten lå i retning VNV-ØSØ og målte ca. 2 m i længden og 0,5-0,6 m i bredden. Graven var forstyrret ved, at dens vestlige ende var bortgravet. Genstandene, som ejeren fandt stammede fra gravens vestlige del. I graven kunne resterne af et skelet konstateres. Gravbunden bestod af en brolægning af sten, og heri fandtes en lang rørformet ravperle og ravfragmenter. Ved ejerens senere fortsatte udgravning fremkom en stridsøkse af sten og ravfragmenter. Tidligere er der i højens søndre side fundet en anden stridøkse af sen enkeltgravstype.

1920 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 158/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 158/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, Dalgaards Østerhøj eller "Trinddorris", undersøgt 1920 ved Inspektør Kjær, som heri fandt en Gravkiste fra Stenalderen samt Spor af en Jættestue. I Toppen af den bevarede Højrest ses endnu Hellekisten. Ved Foden af Højresten staar en stor Sten af Jættestuen. Højresten indgaar i et Haveanlæg. A 31166-74. Endvidere er i Dalgaards Østerhøj fundet B 181-186, nemlig et Bronzesværd, en Guldfingerring, en Guldspiralfingerring og nogle Bronzeknapper, indsendte af Konsul Schade 1868; disse Sager blev fundne af nogle Dræningsarbejdere ved at grave efter Sten i Højens østre Side, hvor der blev paatruffet et stensat Gravkammer. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste i rest af høj, 1,5 x 7 m. Kisten består af 8 sidesten og 3 overliggere. I have.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)