Lyngsmose N
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180406-62

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Grøft (skel), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2012 e.Kr.)
Gruberække på mindst 7 gruber.

Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Observation fra luftfartøj
Journal nr.: HOL 20.600 10424
Holstebro Museum
Foto 10424: Som positive afgrødespor to hustomter (ca. 20x6 m) i forlængelse af hinanden samt to grøfter. En buet grøft omkranser den ene side af hustomterne, den anden omgiver det ene hus. Også som positive afgrødespor en mulig gruberække på mindst syv gruber eller stolpehuller liggende parallelt med og nedenfor hustomterne.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: ARV 193
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Museumsbetalt forsknings søgegrøft ved Lyngsmose. Undersøgelsens formål var at be- eller afkræfte en overbevisende luftfotolokalitet af sen før romerske huse nordøst for den befæstede landsby Lyngsmose. Søgegrøften blev afsat ud fra luftfoto og det var her muligt at bekræfte væggrøfter, tagbærende stolper og hegnsgrøft fra luftfoto. Undersøgelsen viste desværre også, at lokaliteten er truet af dyrkning. Før og under forundersøgelsen blev der på bakkeknolden, hvor luftfotolokaliteten er, fundet mange knusesten i pløjelaget.

Litteraturhenvisninger  (0)