Muningård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-196

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2012 Museal udgravning
Journal nr.: ROM 2999
Roskilde Museum

2012 Museal prøvegravning
Journal nr.: ROM 2999
Roskilde Museum
Ved prøvegravning af et markstykke udlagt til byggemodning fremkom en koncentration af store gruber og stolpehuller. Blandt stolpehullerne kunne flere konstruktioner udskilles heriblandt en såkaldt 3x3 bygning og flere treskibede langhuse. Der er antageligt tale om en boplads fra bronzealderen som bør udgraves før anlægsarbejdet påbegyndes.

2012 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ROM 2999
Roskilde Museum
Forud for planlagt byggemodning på et areal vest for Allerslev har bygherre anmodet om en arkæologisk prøvegravning.

2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: ROM 2999
Roskilde Museum
Bygherre har anmodet om prøvegravningsbudget for etape 2, i alt 7,1 hektar umiddelbart syd for arealet, som blev prøvegravet i 2012.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: ROM 2999
Roskilde Museum
Udgravningsbudget for etape II til godkendelse.

Litteraturhenvisninger  (0)