Kirkestræde 6, Nibe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120507-45

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bosættelse, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1400 - 1848 e.Kr.)

Brønd, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Latrin og toilet, Historisk Tid (dateret 1500 - 1799 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
2012 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Forud for opførelsen af en ny sognegård til Nibe kirke har menighedsrådet anmodet ÅHM om at gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse på den ca. 730 kvm store byggrund, der ligger nær ved Nibe kirke. Tæt ved grunden er der i 1976 iagttaget skeletter fra den nedlagte kirkegård til kirken (120507-34), ligesom der på nordsiden af kirken i 1990-91 er fundet 39 løsfundne mønter fra middelalder og nyere tid (120507-17). Museet har dertil gennemført udgravninger i nærområdet, der sandsynliggør, at der på grunden kan forefindes væsentlige levn fra senmiddelalder og nyere tid (se 120507-42 og -44).

2015 Byggeri og anlæg
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Genindsendelse af budget for en større forundersøgelse, da Kulturstyrelsens godkendelse er udløbet. Den faglige begrundelse er fortsat som før.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af slutregnskab for forundersøgelsen. Ved forundersøgelse før nybyggeri på et ca. 700 m2 stort areal blev der fundet spor efter to bygninger i form af stolpehuller og kulturlag. Desuden fandtes en stenbelægning og gruber, der bør tolkes som latriner og/eller brønde. Keramikfund og vingetegl tyder på en datering af bebyggelsen til 1500-1600-tallet. Enkelte skår bør dateres til 1300-tallet. Det er dog uvist, om disse skal forbindes med bygningsresterne eller blot byen som helhed.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af Delregnskab nr. 1. Ved undersøgelsen på Kirkestræde 6, Nibe blev der registreret en tre meter dyb, plankesat brønd og tre latriner, hvor to bestod af to tønder sat ned oven på hinanden, mens den tredje havde en enkelt tønde på bunden af en grube. Brønden dateres til 1700-tallet, og latrinerne kan række ned i 1500-tallet. Herudover blev en åben brugsflade, flere gruber og enkelte stolpehuller, som dog ikke udgjorde konstruktioner, registreret. Deres funktioner og dateringer er usikre. Hele matriklen må regnes for et åbent, ubebygget aktivitetsområde.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af slutregnskab for tillægsbudget for udgravningen. Ved undersøgelsen på Kirkestræde 6, Nibe blev der registreret en tre meter dyb, plankesat brønd og tre latriner, hvor to bestod af to tønder sat ned oven på hinanden, mens den tredje havde en enkelt tønde på bunden af en grube. Brønden dateres til 1700-tallet, og latrinerne kan række ned i 1500-tallet. Herudover blev en åben brugsflade, flere gruber og enkelte stolpehuller, som dog ikke udgjorde konstruktioner, registreret. Deres funktioner og dateringer er usikre. Hele matriklen må regnes for et åbent, ubebygget aktivitetsområde.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af beretning og kulturhistorisk rapport til Slots- og Kulturstyrelsen: Ved undersøgelsen på Kirkestræde 6, Nibe blev der registreret en tre meter dyb, plankesat brønd og tre latriner, hvor to bestod af to tønder sat ned ovenpå hinanden, mens den tredje havde en enkelt tønde på bunden af en grube. Brønden dateres til 1700-tallet, og latrinerne kan række ned i 1500-tallet. Herudover blev en åben brugsflade, flere gruber og enkelte stolpehuller, som dog dog ikke udgjorde konstruktioner, registreret. Deres funktioner og dateringer er usikre. Hele matriklen må regnes for et åbent, ubebygget aktivitetsområde.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af tillægsbudget til sagsbehandling i Kulturstyrelsen.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af budget for arkæologisk udgravning på grunden.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Ved forundersøgelse før byggeriet af en ny sognegård i Nibe på et ca. 700 m2 stort areal blev der fundet spor efter to bygninger i form af stolpehuller og kulturlag. Desuden fandtes en stenbelægning og gruber, der bør tolkes som latriner og/eller brønde. Keramikfund og vingetegl tyder på en datering af bebyggelsen til 1500-1600-tallet. Enkelte skår bør dateres til 1300-tallet. Det er dog uvist, om disse skal forbindes med bygningsresterne eller blot byen som helhed.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6252
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6252: Indsendelse af Delregnskab nr. 2 til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Sagen er hermed afsluttet.

Litteraturhenvisninger  (0)