Store Ruushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110602-29

Fredningsnr.
1603104

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/8 1903, Marie Kristine F. Madsen, enke efter gdr. Jens Balsen Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 916, ved oberstl. Lund. Høj, "Store Ruushøj", 3 x 25 m. Mod NØ udstrakt fladt afgra- vet ca. 0,5 m dybt. Dybere sænkning midt på siden. Brink ved top. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
58 Fod Tværmaal, 12 Fod høi; den østlige Side er udkastet. Bevoksning: 1980: Græs

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Gjennemsnit 55 Fod. Højens Højde 12 Fod. [37-40] Bevarede. Bevoksning: 1980: Græs

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Ruushøj", 3,0 x 25 M. Mod Nø. udstrakt fladt afgravet, ca. ½ M. d., med en noget dybere Sænkning midt paa Siden, med en Brink ved Top, 3 M. l., ½ M. h. Smaabrinker i Siderne. Fredlyst. Baalplet paa Toppen paatalt. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Ruushøj", 3x25 m. Mod NØ udstrakt fladt afgravet ca. 0,5 m dybt. Dybere Sænkning midt paa Siden. Brink ved Top. Lynggroet i Ager. FM 1903 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Store Ruushøj". Specielt på Ø-lige og SØ-lige højside talrige gl. skader efter afgravning og kreaturslid. Dybere sænkning midt på SØ-side. På NV-side gl. kreaturskader. Vegetation afslidt omkring M.S. i NØ-lige højfod. Ny skade. Mindre skrænt i V-lige højfod. Ligeledes ny skade. Kreaturskader påtalt overfor ejer d. 27.10.1980. Lovede at lægge jord på de nye skader. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed med udsigt over Skibsted Fjord. *** Genbesigtigelse *** 29.6.1981: Kreaturskader på høj endnu ikke udbedret. Aftalte med den ene af ejerne, at skaderne er udbedret inden 1.1.1982, hvorefter højen friholdes for græsning i mindst 3 år. JHB *** Genbesigtigelse *** 5.5.1983: Skaderne er udbedret. Ejeren lover at så græs i de påg. partier. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset ager.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)