Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110602-57

Fredningsnr.
1603116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, af "Listhøje", 2,5 x 13 m. Kun 4-5 m i og ved top beva- ret af oprindelig overflade. Stærkt uregelmæssigt afgravet på alle sider. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøie [sm. m. E. 32]. 11 Fod høi, 52 Fod i Tværmaal; Foden er forpløiet; Gravninger foretagne men ikke dybt; Toppen affladet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Gjennemsnit 30 Fod. Højens Højde 8 Fod. [31-32] "Tvillinghøjene". Bevarede. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Listhøje"; er 3 M. h., men kun 4-5 M. i og ved Top er bevaret af opr. Overflade. Stærkt, uregelmæssigt afgravet paa alle Sider, i Ø. i 2 Afsæt; i N. en Indgravning. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Listhøje", 2,5x13 m. Kun 4-5 m i og ved Top bevaret af oprindelig Overflade. Stærkt uregelmæssig afgravet paa alle Sider. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, delvis bevokset med buske og træer.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)