Store Bustelshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110602-49

Fredningsnr.
1603114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Store Bustelhøj", 3 x 20 m. I syd uregelmæssig afgrav- ning. Ca. en tredjedel delvis fladt opad siden med brink ved top. Ca. en tredjedel af højen mod nord bortgravet og en vej lagt på stedet. Nordsiden står delvis med lodret, delvis med konkav ubevokset skrænt. Højen ligger ikke i vejen for mark- arbejde.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Bustelshöi", 7½ Fod høi, ligger paa en isoleret Banke; i det Hele velbevaret. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Gjennemsnit 30 Fod. Højens Højde 6 Fod. "Store Bustelshøj". Den ene Side er bortkastet. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Snever). Høj (E: "Store Bustelshøj"), 3,0 x 20 M. Mod S. er uregelmæssig afgravet ca. 1/3, delvis fladt opad Siden, med Brink ved Top, 2/3 M. h. N. Fod afskaaret ved et Dige. Et par Smaagravninger i Siderne. I søndre Fod er fundet en Urne, omsat med Sten. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Bustelshøj", 3x20 m. I Syd uregelmæssig Afgravning. Ca. en Tredjedel delvis fladt opad Siden m. Brink ved Top. Ca. en Tredjedel af Højen mod Nord bortgravet og en Vej lagt paa Stedet. Nordsiden staar delvis med lodret, delvis med konkav ubevokset Skrænt. Højen ligger ikke i Vejen for Markarbejde.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Store Bustelshøj". Affladet top. Ca. 1/3 af høj mod N bortgravet og en vej anlagt på stedet. N-siden står med stejl græs- og lyngbevokset skrænt. Ved nederste del af skrænt en mindre, ubevokset brink efter nyt skred. I V-, S- og Ø-side af høj uregelmæssige afgravninger; største indgravning imod S. Alt tilgroet. Ved fod imod V en dynge marksten. Imod S en mindre dynge håndstore sten, næsten helt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed med udsigt over Skibsted Fjord. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj, næsten helt tilgroet med træer. Ligger i uopdyrket areal ved ager. Markvej på sydsiden og dige mod nord.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)