Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110602-58

Fredningsnr.
1603117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, af "Listhøje", 2,5 x 10 m. Kun tresidet stykke ved top har oprindelig overflade. Afgravet på alle sider. I syd- siden stor tilgroet hulning. Vestsiden står med 2 m høj skrænt, der kun er sparsomt bevokset. Højen iøvrigt græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Gjennemsnit 28 Fod. Højens Højde 8 Fod. [31-32] "Tvillinghøjene". Bevarede. Bevoksning: 1980: Græs

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøie [sm. m. sb. 31] Omtrent samme Størrelse [som sb. 31] oprindeligt; men østlige og sydlige Side ere ryddede; vestlige Side og Centrum staae tilbage. Bevoksning: 1980: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest af "Listhøje", ca. 3 M. h. Kun et tresidet Stykke ved Toppen har opr. Overflade, med 3/4 M. høje Brinker. Afgravet rundt om og udævnet igen ved Skred. Tværm. nu 10-11 M. Har iflg. Medd. haft smaa Randsten. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest af "Listhøje", 2,5x10 m. Kun tresidet Stykke ved Top har oprindelig Overflade. Afgravet paa alle Sider. I Sydsiden stor tilgroet Hulning. Vestsiden staar med 2 m høj Skrænt, der kun er sparsomt bevokset. Højen iøvrigt græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Ældre afgravninger nu alle tilgroede. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, delvis bevokset med træer og buske.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)