Trebiens Alle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-59

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2013 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ROM 3103
Roskilde Museum
Forud for projekteret anlægsarbejde forundersøgte Roskilde Museum i maj 2013 et ca. 0,9 ha stort markareal umiddelbart øst for Kirke Hvalsø. Der fremkom kun ganske enkelte spor af arkæologisk interesse, og det vurderes, at yderligere undersøgelse kan afstås.

2013 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ROM 3103
Roskilde Museum
Forestående bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med byggemodning - forundersøgelse.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ROM 3103
Roskilde Museum
Prøvegravning forud for udstykning

Litteraturhenvisninger  (0)