Tulhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-6

Fredningsnr.
160225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj af "Tulhøje", 2,7 x 18 m. Søndre side stærkt afgravet. I sydvest fladt afgravet med et 1,5 m bredt hul. I top en gravning 4-5 m bred og 0,7 m dyb. Mindre gravninger i syd- østside. I nordvest og nord løber ca. 4 m fra højen en grøft, der kan spores at have gået hele vejen omkring højen, og som utvivlsomt er et oldtidsanlæg. Denne grøft skal medtages i fredningen. Lynggroet i hede. NB. Ejeren fortalte, at man omtrent år 1900 fandt et lille stenkammer, hvori en urne med brændte ben. Urnen havde bly- hank(?). Sagerne blev sendt til NM af pastor Helden Peder- sen, Helligsø.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Hedehøi, ca 9 Fod høi; ødelagt. Bevoksning: 1979: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tulhøje", 2,7 x 18 M. Søndre Side stærkt afgravet i Sv. fladt afgravet, med et dybere Hul, 1½ M. br. I Top en Gravning, 4-5 M. br., 3/4 M. d. Mindre Gravninger i sø. Side. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tulhøje", 2,7x18 m. Søndre Side stærkt afgravet. I SV fladt afgravet, med et 1,5 m bredt Hul. I Top en Gravning 4-5 m bred og 0,7 m dyb. Mindre Gravninger i SØ-Side. I NV og N løber ca. 4 m fra Højen en Grøft, der kan spores at have gaaet hele vejen omkring Højen og som utvivlsomt er et Oldtidsanlæg. Denne Grøft skal medtages i Fredningen. Lynggroet i Hede. NB, Ejeren fortalte, at man o. Aar 1900 fandt et lille Stenkammer, hvori en Urne med brændte Ben. Urnen havde en "Blyhank" (?). Sagerne blev sendt til Nat.mus. af Pastor Helden Pedersen, Helligsø.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tulhøje". Tilgroede huller i top og på SV-siden, 0,5 m. dybe, indtil 2 m. brede. N-siden fladt afgravet, nu tilgroet. Kreaturtramp ved foden mod SØ. Den i gl. beskrivelse omtalte grøft ca. 4 m. fra højfod spores ikke. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, kreaturbeskadigelser. Foto: KTH 15/8-79. S/H nr. 1, opt. 5 fra SV. Farve nr. 1, opt. 17 fra NV. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager, stor flad sten på toppen (ikke nævnt ved ældre berejsninger). Ved nordlige højfod ses det øverste af stor sten, formentlig fra kiste.

Litteraturhenvisninger  (0)