Tulhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-5

Fredningsnr.
160224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/8 1903, gdr. Poul Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1913, v. assistent Kjær. Høj, af "Tulhøje", 2,5 x 18 m. I top og mod nord en 4-5 m bred gravning 0,7 m dyb. Flad afgravning i vest 4-5 m bred. Brink foroven; lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor, ödelagt Høi; ca 8 Fod høi. Bevoksning: 1979: Græs

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tulhøje", 2,5 x 18 M. I Top og aabent ud mod Nø. en 4-5 M. br. Gravning, indtil 3/4 M. dyb. Flad Afgravning i Vest, 4-5 M. br., med Brink foroven. Mærkesten i sv. Side. Fredlyst. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høj af "Tulhøje", 2,5x18 m. I Top og mod Nord en 4-5 m bred Gravning 0,7 m dyb. Flad Afgravning i Vest 4-5 m bred. Brink foroven; lynggroet i Hede. FM 1903 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tulhøj". Fra top ned over Ø-siden en 3 m. bred og ca. 0,5 m. dyb, nu tilgroet gravning. V-siden uden bevoksning, nedtrampet af kreaturer - her henligger ved foden en løsreven fredningssten. Beskadigelser: Kreaturbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 15/8-79. S/H nr. 1, opt. 5 fra SV. Farve nr. 1, opt. 17 fra NV. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)