Thorshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-48

Fredningsnr.
160211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Thorshøj", 5 x 25 m. Østsiden fladt afgravet. Fod og lidt af siden i øst og syd stejlt afgravet. Sydfoden står med 1,5-2 m høj skrænt, der i hovedsagen er bevokset. Nord- siden stejlt afgravet. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thorshøi, 60 Fod i Tværmaal, 16 Fod høi fra Sydøst. Sunken i Toppen, lidt udgraven mod Nord. Bevoksning: 1979: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", 3,5 x 25 M. Østre Side er i ældre Tid fladt afgravet, Fod og lidt af Siden stejlt afgravet i Ø. og S. Mindre Sænkninger ved Foden i S. og Nv. Nordre Side er stejlt afgravet og staar med et Skred foroven. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Thorshøj", 5x25 m. Østsiden fladt afgravet. Fod og lidt af Siden i Øst og Syd stejlt afgravet. Sydfoden staar med 1,5-2 m høj Skrænt, der i Hovedsagen er bevokset. Nordsiden stejlt afgravet. Græs-lynggroet i Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Thorshøj". S-foden med 1,5 m. høj, tilgroet, stejl brink. En stejl afgravning af N-siden og en fladere afgravning af Ø-siden er nu tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 14/8-79. Farve 1, opt. 4 fra Ø. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)