Steensgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-60

Fredningsnr.
160229

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/8 1903, gdr. Mads Steensgaard Pedersen, Steensgaard Diplom Afmærkn.: MS 1922, ved G. Hatt. Høj, 4 x 22 m. Nord- og vestside har i ældre tid været no- get afgravede og står nu med lav brink foroven.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 5-6] Ret anselig Høi, 54 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi; den vestlige Side er borte. Bevoksning: 1979: Græs

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steensgaard. Høj, 4,0 x 22 M. N. og v. Side har i ældre Tid været noget afgravede, nu med lav Brink foroven. I Toppen ses ca. 1/3 M. ned 2 Sten [skitse] af en ret svær Kiste i Nv. Sø., 2/3 M. br. Toppen er let affladet. I Ø. en mindre, flad Afgravning. Fredlyst. M. S. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4x22 m. N- og V-Side har i ældre Tid været noget afgravede og staar nu med lav Brink foroven. FM 1903 MS.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: KTH 16/8-79. S/H nr. 1, opt. 14 fra N. Farve nr. 1, opt. 26. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj bag ejendom. Delvis bevokset med træer. Omgives af græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)