Sangshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110603-72

Fredningsnr.
160210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sangshøj", 4,5 x 20 m. Stærkt afgravet hele vejen rundt med skred og huller. Ved NØ-fod af højen står en lille yn- gre bronzealders stenkiste fremdraget af læge Toft, Vester- vig i 1942. Bronzesværd m.m. herfra nu i Thisted Museum. (Se journal ----) Højen græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sangshøi paa Toppen af en høi Banke; 60 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi, Midten og den sydlige Side ved Foden ere udgravne. Bevoksning: 1979: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sangshøj", "Sangershøj", "Singershøj", 4,5 x 18 M. Stærkt afgravet i S., V., og N., uregelmæssig mod Ø., med Skred og Huller. Top affladet og let sænket. Brinker rundt om. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sangshøj", 4,5x20 m. Stærkt afgravet hele Vejen rundt med Skred og Huller. Ved NØ-Fod af Højen staar en lille yngre Bronzealders Stenkiste fremdraget af Læge Toft, Vestervig i 1942. Bronzesværd m.m. herfra nu i Thisted Museum. (Se Journ.____). Højen græs-lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 156/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om lille Kiste.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sangshøj". N- og Ø-siden med tildels eftergroede ar efter kreaturbeskadigelser, de fleste steder dog med 0,3 m. stejl brink øverst. Den i gl. beskrivelse omtalte stenkiste fra bronzealder ses ikke mere. Beskadigelser: Kreaturbeskadigelser. Foto: KTH 14/8-79. Farve 1, opt. 3 fra S. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager; højen står med ret stejle sider jvf de omtalte, nu tilgroede skader. Fantastisk smuk beliggenhed.

Litteraturhenvisninger  (0)