Gadegårds Mark

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110604-15

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiet og snart borte.

1915 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udpløjet Højning; paa eller ved den er funden en Flintøxe.

1987 Museal udgravning
Museum Thy

1987 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1987 Ler- /mergelgravning
Museum Thy

1988 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning af en jættestuetomt fandtes desuden flere førromerske brandgrave og mindst 2 jordfæstegrave fra yngre romertid; den ene en rig kvindegrav med rosetfibel, 2 jernfibler, bronzetenvægt, guldfingerring o.a. På marken tegn på boplads fra yngre bronzealder.

1988 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid