Vollehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110604-6

Fredningsnr.
160230

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, af "Volshøje", 3,5 x 20 m. Over top og bredere ud mod øst en 4 m bred sænkning og indtil 0,6 m dyb afpløjning i syd ved fod. Mod nord fjernet noget af siden, af forrige ejer, Jespersen; bragt i orden igen (se journal ----). Mod nord er noget af højen skåret væk af vej. (Se journal ----).
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vollehöie. Gravhøi, 65 Fod i Tværmaal, ca 11 Fod høi; udgravet. Bevoksning: 1979: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Volshøje" ("Wollehøje"), 3,5 x 20 M. Over Top og bredere ud mod Ø. en 4 M. br. Sænkning, indil 2/3 M. d. Skred og Afpløjning ved Fod i Syd. Græsgroet, ikke egnet til Fredning. E: udgravet. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 889/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Volshøje", 3,5x20 m. Over Top og bredere ud mod Øst en 4 m bred Sænkning og indtil 0,6 m dyb Afpløjning i Syd ved Fod. Mod Nord fjernet noget af Siden, af forrige Ejer, Jespersen; bragt i Orden igen (se Journal____). Mod Nord er noget af Højen skaaret væk af en Vej. (se Journal___).

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 130/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
339/42 = 130/43.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Volshøje" eller "Oles Høje". Tilgroede afgravninger af alle sider. Umiddelbart V for højen er terrænet afgravet - her er opført et hus. Ejeroplysning på skema. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Legeplads, dyrket (ager). Foto: KTH 16/8-79. S/H nr. 1, opt. 11 fra S. Farve nr. 1, opt. 23 fra N. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Højen ligger i græsplæne, i have ved lejrskole. Mod nord ager.

Litteraturhenvisninger  (0)