Vollehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110604-7

Fredningsnr.
160231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, af "Volshøje", 3 x 25 m. Har tidligere været overpløjet og virker nu noget udflydende. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lignende Størrelse [som E. 7]; meget ødelagt; hele den østlige Side er borte. Bevoksning: 1979: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Volshøje", 3,5 x 25 M. Skraat afgravet fra vestre Top mod Øst, i Øst til Bund. Græsgroet, ikke egnet til Fredning. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 130/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
339/42 = 130/43

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Volshøje", 3x25 m. Har tidligere været overpløjet og virker nu noget udflydende. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Volshøje" eller "Oles Høje". Siderne ujævne, alt tilgroet, skal tidligere have været helt overpløjet. Legeplads for Helligsølejren, der ejes af (ejeroplysning på skema) - beboerne slider dog ikke på højsiderne. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Legeplads, græs. Foto: KTH 16/8-79. S/H nr. 1, opt. 12 fra S. Farve nr. 1, opt. 24 fra S. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsplæne, i have ved lejrskole.

Litteraturhenvisninger  (0)