Star'høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110605-29

Fredningsnr.
1503101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/9 1933, gdr. Theodor Pedersen og hustru. Afmærkn.: MS 1934, ved H. Neumann. Høj, "Starhøj", 2,5 x 20 m. Fra top til midt på sydsiden en ret dyb aflang udgravning. Mod vest en tilgroet beskadigel- se. Fod mod vest og syd beskadiget.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kløvet midt igjennem og ogsaa paa anden Maade ødelagt ved Gravning. Tværmaal 59 Fod, Høide 10 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Star'høj"[?], 2,5 M. h., 20 M. i Tv. Vest og sydøst for Toppen 2 Gravninger, 4-5 M. br., 3/4 og 2/3 M. dybe, der mødes over Centret, 2/3 M. d. Sydvestre Side fladt afgravet, Fod afgr. i V. Bevoksning: 1980: Græs

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 575/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af et fundsted, hvor der 2-3 år tidligere var fremkommet en grav. Det drejer sig formentlig om en stenkiste med store overliggere. Om gravhøjen findes ingen oplysninger.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Starhøj", 2,5 x 20 m. Fra Top til midt paa Sydsiden en ret dyb aflang Udgravning. Mod Vest en tilgroet Beskadigelse. Fod mod V og S beskadiget.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Starhøj". I hele centrale del af høj større, aflang gravning åben mod hhv. NNV og S, op til 4 m. bred og 1 m. dyb. Højsiden hele vejen rundt med nu tilgroede kreaturaftrædninger. Til trods herfor en pæn høj. Ved højfod spor efter for tæt pløjning med op til 20 cm. høj skrænt. Nuv. ejer holder god afstand. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Fine bræmmer.

Litteraturhenvisninger  (0)