Svennum Offermose

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-254

Fredningsnr.
0814111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Moselig, Jernalder (dateret 400 f.Kr. - 174 e.Kr.)
Kranierne af tre skelet moselig
Tørv, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)
Tørvegrave gravet i mosen
Fredningstekst

Svenning Offermose, offerplads i tørveskær
Undersøgelsehistorie

2013 Museal udgravning
Vendsyssel Historiske Museum
Boringer og observationer i landbrugsgrøfter viser at mosen dækker et areal på ca 5500 kvadratmeter, men den del der ikke har været i intensiv mark drift og hvor der stadig er godt bevarede moselag og som dermed kan indeholde væsentlige fortidsminder er i dag på ca. 4500 kvadratmeter, Heraf har VHM udgravet ca 80 kvadrameter i 2013 knap 2%, men de anlagte reparationsgrøfter har givet gode profiler igennem den øvrige mose hvor der alle steder er nedgravninger. Der er udgravet ni jernalder tørvegrave, dem der lå nord for drængrøften. Profilerne viser at området syd for grøften også er fyldt af tørvegrave, disse er en del af samme kompleks. Tørvegravene ligger i to tydelige rækker. Der er fundet 6 menneskekranier alle uden underkæbe og ingen andre humane knogler, det er dermed dokumenteret at kranierne er nedlagt uden post kraniale knogler og uden underkæber da de tørvegrave de var nedlagt i er totaludgravet. Der er nedlagt en række dyreknogler heriblandt rester af tre heste, hvoraf den ene synes at være slagte affald fra en hel hest, de andre to kranier, et/en får/ged, og en stejle fra en okse. Mange af de post kraniale knogler viser tydelige slagte mærker. Der er også et hunde kranie. Der er fundet en del keramik i mosen. Keramikken i mosen er ret speciel i denne kontekst. Der er klassiske vendsysselske mosepotter, der synes at være en særlig godt type produceret specielt til dette formål. Men ret uventet var der også nedlagt sortglittet ornamenteret keramik, luksusvare som især findes i tidens grave, en del af dette med stempler, denne keramik form findes normalt ikke i mosekontekst. Der er tale om en meget kompleks fundsituation.

2013 Museal besigtigelse
Vendsyssel Historiske Museum
Museet besigtiger den ca. 1,6m brede og 16m lange grøft der er gravet for at frit ligge det dræn der ikke virker. Der er tale om en mindre mose beliggende hvor terrænet falder til fra alle sider. Øst for den gravede grøft er foretaget andre drænarbejder her er det tydeligt at der har været tørvemose men at denne er fuldkommen nedbrudt - den har heller ikke været ret dyb under 1m. I den gravede grøft viser museets boringer at mosen er bevaret uomsat i over 1m dybde. Træ og plantedele er talrige der er fund af birk hassel og formodentligt el samt mange hasselnødeskaller, mos og enkelte blade. VEd gennemgan af den gravede grøft fremkom fire dele af det ene kranie, overansigtsknogler og indre kranie knogler, dette kranie er blevet splittet af maskinen. Ved afrensning af profilerne frem kom et tredje karanie liggende højere end den angivne fund dybde for de øvrige, desuden er fundet en stor samlign dyreknogler der ligger så tæt at det må formodes at duyret er slagtet før nedlæggelsen. Desuden dyreknogler fra et mindre dyr samt endny en samling post kraniale knogler hvor dele af kranie X2 er fundet af museet. I profileren kan ses flere tørvegrave og de stedsikre fund ligger i disse tørvegrave. Heraf er den ene grav tilsyneladende afstivet med træ.

2013 Grøftegravning/land- og skovbrug
Vendsyssel Historiske Museum
Ved reparationsarbejde på dræn etableret ca. år 2008 støder lodsejer på to kranier. Markarbejdet indstilles og dernæst kontatkter han sin landbrugskonsulent der derefter tilkalder museet.

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Vendsyssel Historiske Museum
Museet indsender de to kranier som landmand Finn Jørgensen fandt ved tørvegravning til Danefæs vurdering.

2015 Museal udgravning
Vendsyssel Historiske Museum

2015 Anden transaktion om genstand
Vendsyssel Historiske Museum
VHM afleverer de seks kranier til antropologisk analyse på Retsantropologisk Enhed/Antropologisk Laboratorium. Efterfølgende skal kranierne retur til VHM.