Ågård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050101-14

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Vikingetid (dateret 900 - 1050 e.Kr.)
Tre Trelleborghuse med væggrøfter og ydre støttestolper.

Undersøgelsehistorie  (9)
2013 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af hustomter fra germansk jernalder og vikingetid - herunder et Trelleborghus.

2013 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ved overvågning af kabellægning af stærkstrømsledning fremkom i et 10 brdt tracé omfattende bebyggelse dateret til yngre jernalder (VIK) og tidlig middelalder.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om støtte til afholdelse af udgifter til afgrødetab, strukturskade og vandsoldning af hjemtaget fyld fra anlæg.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af dyrkningstruet bebyggelse fra VT. Den uudgravede del af et krumvægshus med to kraftige sæt tagbærende stolper, væggrøft og ydre støttestolper, fundet i 2013, blev undersøgt. I tilknytning til huset var en indhegning i form af en grøft med stolpehuller på inder- og yderside. Syd herfor var endnu to trelleborghuse med væggrøfter og ydre støttestolper. Søgegrøfter fordelt over et ca. 2,5 ha. stort areal viste omfattende bebyggelsesspor fra YBA/FR og VT, der tydeligvis er under nedpløjning.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om midler vedr. dyrkningstrussel

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af budget vedr. dyrkningstrussel.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om midler til naturvidenskabelige undersøgelser via puljen for dyrkningstruede lokaliteter.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af ansøgning om markskadeerstatning.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
I efteråret 2016 afdækkedes ca. 8.000 kvm syd for trelleborghuset med separat indhegning med udgangspunkt i søgegrøfter fra 2015 og geo-fysik. Der fremkom en for Køgeområdet usædvanlig stor mængde anlægsspor, hvoriblandt var væggrøfter og stolpehuller fra 19-20 treskibede langhuse med krummede langvægge.

Litteraturhenvisninger  (0)