Vashøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110605-53

Fredningsnr.
1603128

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1915, gdr. Pejter Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1916, ved oberstl. Lund. Høj, "Vashøj", 4 x 25 m. Afgravning og udhulning af øvre side i vest. Større afgravning fra fod til top i syd og SV. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig Høi, som ligger paa flad, dyrket Mark. Den er noget ødelagt ved Gravninger ogsaa i midten. Tværmaal 68 Fod, Høide 13-14 Fod.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vashøj", 4,0 x 25 M. Fredlystes af Gaardejer Peiter Andersen. Nærmere, se Dekl. - En Afgravning i Vest 1885 for at udbedre en Vej. Intet Fund.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Vashøj", 4 x 25 m. Afgravning og Udhulning af øvre Side i Vest. Større Afgravning fra Fod til Top i syd og SV. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vashøj". Fra top ned over SV-siden en 4 m. bred og 1,25 m. dyb, tilgroet gravning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 1, opt. 23 fra Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i have. På østsiden et par store løvtræer og buskads. Syd og vest for højen uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)