Turneringspladsen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-162

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Trækul floteret. AMS C14 1233-1056 BC AAR 19982.

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 1939 e.Kr.)
Antagelig kampestenbrønd med nyere krone af gule tegl.

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1300 - 1848 e.Kr.)

Latrin og toilet, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Kælderanlæg, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Hjulspor, Middelalder (dateret 1067 - 1399 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2013 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ØFM 562
Østfyns Museer
Ved en forundersøgelse, bestående af seks små felter fordelt over hele Torvet, fremkom kun enkelte fund og anlæg, herunder en kogestensgrube fra bronze-/jernalder; en brønd fra senmiddelalder eller nyere tid, samt kulturlag fra yngre middelalder eller nyere tid. Massiv og urørt undergrundsler blev i alle felter påtruffet mellem 20 og 50 cm under nuværende (2013) belægning.

2014 Kulstof 14 datering
Journal nr.: ØFM 562
AMS Laboratoriet, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
AMS datering af trækul (løn) fra kogestensgrube A5 i felt 2.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ØFM 562
Østfyns Museer
Etape 3 af torveudgravningen. Foregår som overvågning og registrering sideløbende med entreprenørens arbejdet på vejbelægninger og fortove.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ØFM 562
Østfyns Museer
I forbindelse med Nyborg Slot projektet skal Christian 3.s turneringsplads, der danner udgangspunkt for det nuværende torv genskabes ved hjælp en større omlægning af torvet. Østfyns Museer foretager efter ønske fra bygherre en fladeafrømning og udgravning af området over to etaper. Etape 2 udgør den sydlige halvdel af torvet, der ønskes undersøgt august-september 2019. Budget fremsendt til godkendelse I forbindelse med udgravningen er der afdækket og undersøgt et vejforløb sandsynligvis fra 1200-tallet. Desuden en brønd i min. to faser

2019 Museal udgravning
Journal nr.: ØFM 562
Østfyns Museer
I forbindelse med Nyborg Slot projektet skal Christian 3.s turneringsplads, der danner udgangspunkt for det nuværende torv genskabes ved hjælp en større omlægning af torvet. Østfyns Museer foretager efter ønske fra bygherre en fladeafrømning og udgravning af området over to etaper. Etape 1 udgør den nordlige halvdel af torvet der ønskes undersøgt maj-juni 2019. Budget fremsendt til godkendelse Ved udgravningen er der afdækket dele af en kældergrube med bevaret gulvlag af munkesten, desuden en latringrube samt en række større gruber - sandsynligvis lertagningsgruber - opfyldt med nedrivningsmateriale fra gårdene på området. Heriblandt kakler med våbenskjold.

Litteraturhenvisninger  (0)