Tvedhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110606-9

Fredningsnr.
150377

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1914. Gdr. Christen Foged Sørensen Diplom Afmærkn.: MS. 1923, ved Hans Kjær Høj, af "Tvedhøje", 2,5 x 16 m. Gravning i SØ fra top til fod og i NØ. Græsgroet i udkant af ager, mod vej.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk grøn Høj med en Udgravning mod Øst H. 9 Fod Tv 50 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tvedhøje", 2,5 x 16 M. En frisk Gravning i Sø fra Top til Fod og en ældre i Nø. jævnede 1914. - Var under Udgravning fra Sø. af Frk. A. Zangenberg. Udgravningen foranledigedes standset af Vilh. Kjær og Hans Kjær, hvorefter Højen fredlystes af Gaardejer Chr. Foged Sørensen, og Udbedring foretoges. M.S. Bevoksning: 1980: Græs

1914 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tvedhøje", 2,5 x 16 m. Gravning i SØ fra top til Fod og i NØ. Græsgroet i Udkant af Ager, mod Vej.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Tvedhøje". Gravning i SØ fra top til fod, nu næsten helt tilgroet. På NV-lige højside mindre, nu tilgroet kreaturaftrædning. Højfod står imod N og NV med mindre, nu tilgroet brink. Højfod imod S med op til 3/4 m. høj, bevokset brink. Højfod imod Ø med op til 0,9 m. høj, bevokset brink ud imod tidligere, nu nedlagt, landevej. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)