Tureby Lille
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050309-7

Fredningsnr.
362714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen af Faksekalk står på et tilsvarende fundament, der er 30x103x103 cm. Højden på milestenen med fundament er 200 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt tallet ”7”, der er opmalet i rød farve”. Stenen angiver 7 mil fra København på strækningen København-Vordingborg.
Undersøgelsehistorie  (3)
2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Milepæl. 7 mil fra København. Inskription: CR VIII 7 mil. Opsat mellem 1842 og 1848. Hulkehle på sokkel. Milepælen er afsat på høje målebordsblade.

2015 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen -kehl en del af sokkel. Grå faksekalk. Står på betonplade. Slidt! Trænger til afrensning og opmaling. Mål: 9,5 104x103,5x34 5,5 61 og 13 143|til|kehl 54 77 5

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)