Skoverup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050310-7

Fredningsnr.
372728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen af Faksekalk står på et tilsvarende fundament, der er 18x64x64 cm. Højden på milestenen med fundament er 125 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt tallet ”8½”, der er opmalet i rød farve”. Stenen angiver 8½ mil fra København på strækningen København-Vordingborg.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Milepæl. 8 1/2 mil fra København. Inskription: CR VIII 8 1/2 mil. Opsat mellem 1842 og 1848. Hulkehle på sokkel. Milepælen er afsat på høje målebordsblade.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)