Tingerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050305-58

Fredningsnr.
382720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 - 1848 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten stående på milestenshøj. Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Ca. 105 x 105 x 182 cm. På forsiden af stenen ses en kongekrone, kong Christian d. 7´s monogram og teksten "9 MIIL". Inskriptionerne er opmalet med rød farve. Inskriptionerne kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Milepæl. 9 mil fra København. Inskription: CR VIII 9 mil. Opsat mellem 1842 og 1848. Hulkehle på sokkel. Milepælen er afsat på høje målebordsblade.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

Milepæl. 9 mil fra København mod Vordingborg. Set fra S.
Milesten 9 mil inskription
Milesten 9 mil
OVersigtsfoto set mod nord