Gishale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050202-83

Fredningsnr.
402627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1842 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen stående på milestenshøj. Stenen er ca. 105 x 105 x 198 cm. På stenens forside er indhugget en kongekrone, kong Christian d. 8´s monogram og teksten "11 MIIL". Inskriptionen er opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Milepæl. 11 mil fra København. Inskription: CR VIII 11 mil. Opsat mellem 1842 og 1848. Hulkehle på sokkel. Milepælen er afsat på høje målebordsblade.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)