Solevad Enggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080402-24

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bopladsspor i form af gruber og stolpehuller. Formentligt udkant af større bopladsområde.

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM6124
Odense Bys Museer
Der blev ved den arkæologiske forundersøgelse gruber og stolpehuller. Der kunne ikke udskilles konstruktioner i form af bygninger og lignende. Fundmaterialet bestod af enkelte skår af keramik fra senneolitikum eller ældre bronzealder. Området blev derfor efter endt forundersøgelse frigivet til råstofudvinding.

2014 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: OBM6124
Odense Bys Museer
Ved forundersøgelsen forud for råstofudvinding blev der registreret 15 kogestensgrupper. Gruberne lå spredte, men alligevel koncentreret i to områder. Områderne har dog ikke karakter af deciderede kogegruppefelter. Foruden kogestensgruberne blev der registreret 33 gruber. Gruberne kan ikke umiddelbart funktionsbestemmes, dog virker det sandsynligt, at der er tale om affaldsgruber, i det, at der i flere af dem blev fundet keramik og koncentrationer af varmepåvirket ler. Dateringen på den fundne keramik angives lidt bredt som yngre bronzealder/ældre jernalder (1000 f.kr.– 0).

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM6124
Odense Bys Museer
Forud for ibrugtagelsen af en tredje etape af et råstofindvindingsområde, har råstofudvinder anmodet om et forundersøgelsesbudget. Forundersøgelsesarealet er på 2,8 ha og er beliggende syd for Brylle i Assens Kommune.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM6124
Odense Bys Museer
Forud for ibrugtagelsen af fjerde etape af et råstofudvindingsområde, har råstofudvinder anmodet om et forundersøgelsesbudget. Forundersøgelsesarealet er på 5,9 ha og er beliggende syd for Brylle i Assens Kommune.

Litteraturhenvisninger  (0)