Matrikel 10i og 36a, Gantrup By, Voerladegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160411-131

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Toskibet hus.

Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1500 - 901 f.Kr.)
Etape 2.

Undersøgelsehistorie  (6)
2014 Grus-/sandgravning
Journal nr.: HOM3181
Horsens Museum
Horsens Museum anbefaler, at der foretages forundersøgelser forud for eventuel råstofgravning idet der på arealet findes en registreret, overpløjet gravhøj og da det er sandsynligt, at der også kan være andre fortidsminder.

2014 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: HOM 3181
Horsens Museum
I forbindelse med planlægning af råstof udtaler museets sig om fortidsminderne på arealet.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOM 3181
Horsens Museum
Arkæologisk forundersøgelse forud for råstofgravning idet der på arealet findes en registreret, overpløjet gravhøj og da det er sandsynligt, at der også kan være andre fortidsminder. Etape 1: Horsens Museum har forundersøgt de vestlige 2,6 hektar af et område på 6,5 hektar forud for projekteret råstofindvinding. Der blev fundet væsentlige fortidsminder i tre afgrænsede områder. I område 1 er der fundet spor efter mindst to langhuse. Et treskibet langhus med kogestensgruber og et toskibet langhus. Desuden to aktivitetsområde med stolpehuller og gruber. I område 2 er der fundet spor efter mindst to langhuse. Et treskibet langhus med kogestensgruber og en mindre samling stolpehuller der foreløbigt tolkes som en huskonstruktion. Desuden enkelte gruber fundet omkring husene. De fundne konstruktioner dateres foreløbigt til bronzealder, muligvis med senneolitiske indslag. Område 3 er en mindre samling stolpehuller. Området foreslås indtil videre friholdt for anlægsarbejde indtil alle 6,5 hektar er forundersøgt.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: HOM 3181
Horsens Museum
Undersøgelse etape 1, to lokaliteter (Område 1 og 2): Ved undersøgelsen blev der udgravet 7 huse. De seks huse dateres til bronzealder, mens ét dateres til senneolitikum. Husene er foreløbigt typologisk dateret. Område 3 (indenfor etape 1) blev også undersøgt.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: HOM 3181
Horsens Museum
Forundersøgelse etape 2: Der er udpeget en lokalitet til undersøgelse af hustomt fra ældre bronzealder. Der er tale om et treskibet langhus af den særlige type med trapezformet grundrids. Foruden udgravning og registrering af selve stolpehullerne kan nu også en række kogestensgruber indenfor den vestlige del af huset relateres direkte til huset. Huset anses for at være det østligste indenfor et lidt større bopladsområde, som blev undersøgt i to forudgående udgravningsfaser, HOM 3181 etape 1 og HOM 3266 lok 2.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: HOM 3181
Horsens Museum
Forundersøgelse etape 3: Der er udpeget en lokalitet til undersøgelse af to gravhøje og mulig bebyggelse fra bronzealder.

Litteraturhenvisninger  (0)