Rødovre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Rødovre

Sted- og lokalitetsnr.
020308-19

Fredningsnr.
312911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1746 - 1766 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 55x104x102 cm. Højden på milestenen med fundament er 220 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Frederik d. 5´s monogram samt teksten ”1 MIIL”. Stenen angiver 1 mil fra København på strækningen København-Roskilde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen står i det sydvestlige hjørne af matrikel 8k i ejerlavet Rødovre By, Rødovre, på nordsiden af Roskildevej. Milestenen, som er fremstillet i lysebrun granit, er i god stand men trænger til afrensning og opmaling. Påskrift på sydside: Øverst en krone og nedenunder "F5" og nedenunder igen "1 MIIL". Mål: 15 143 50 75 2,5 Omgivelser: Tre-fløjet hæk af blandede arter. På sydsiden 140 cm til fortorv.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)