Algade 61-Tiendeladen 7, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-126

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1100 - 1534 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1100 - 1534 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1100 - 1700 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af delregnskab nr. 1 med tilhørende statusrapport.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Den arkæologiske overvågning af nyanlæggelse af spildevandskloak på grunden har medført udgravning af ca. 30 skeletter egnet til antropologisk analyse og fund af enkelte bygningsdele, formentlig fra Skt. Peder kirke. Forundersøgelsen skal nu afløses af en egentlig udgravning, hvorfor der indsendes et budget for denne udgravning.

2014 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: I forbindelse med anlæggelse af nye kloakker delvist på et areal, der indtil 1534 rummede kirkegården til Skt. Peder kirke i Aalborg, ønsker museet at overvåge arbejdet. De nye kloaktracéer ligger dels lige inden for kirkegårdens østlige afgrænsning og dels lige uden for denne afgrænsning. Der må forventes fund af dige, begravelser og middelalderlig bybebyggelse.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af delregnskab nr. 1 for udgravningen med tilhørende statusrapport til Kulturstyrelsen.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af regnskab nr. 2 for forundersøgelsen med tilhørende statusrapport.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af delregnskab nr. 2 til Slots - og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af Delregnskab nr. 3 for forundersøgelsen til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af en samlet beretning og kulturhistorisk rapport for overvågning og udgravning på Skt. Peders kirkegård, Aalborg. Ved undersøgelsen blev der registreret fundamentrester til et østligt, nord-syd orienteret kirkegårdsdige, 33 grave med et enkelt individ i hver og 2 dele af en fællesgrav, der tilsammen indeholdt 18 begravede individer samt løsfundne knogler, som repræsenterede mindst 14 individer. Desuden fandtes et fragment af et søjleskaft, et fragment af en hjørnekvader af granit, fragment af en grønglaseret gulvflise, diverse kirkegårdslag – alt tilhørende den middelalderlige Skt. Peders kirke. Fra nyere tid registreredes en mindre kælder, der var fyldt op med jord og byggeaffald, hvoraf en stor del bestod af stærkt orangerøde tagsten, og påførte lag.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af Delregnskab nr. 3 (slutregnskab), et samlet regnskab og en statusrapport for udgravningen til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6465
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6465: Indsendelse af Delregnskab nr. 4 (slutregnskab), et samlet regnskab og en statusrapport for forundersøgelsen til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)