Slangerup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010312-92

Fredningsnr.
292737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1850 - 1860 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Keglestubben står på en sokkel. Milestenens sokkel er 72 x 72 x 28 cm, mens milesten er 54 cm i diameter og 123 cm høj. På stenens forsiden er indhugget en kongekrone samt Frederik d. VII´s monogram og teksten ”2 MIIL”. Inskriptionen er opmalet med rød farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang og farve.
Undersøgelsehistorie  (4)
2014 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Afventer data

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Keglestubben står på en sokkel. Milestenen står udfor huset Milhøj, matr. nr. 13k på Roskildevej nr. 2 i Slangerup. Den er omgivet af et brostensfelt, fortov og bede samt forhaven til Milhøj. Milestenen er lavet af rød granit med grå nistre og soklen er lavet af lys grå granit med røde nistre. Påskrift under krone: FR VII 2 MIIL Påskrift på sokkel: 1854 Mål på sokkel: 72 cm x 72 cm og 28 cm høj. Milesten: 54 cm i diameter ved bund, 30 cm i diameter ved top, højden til spidsen er 123 cm. Inskriptionen er opmalet med rød farve.

Litteraturhenvisninger  (0)