Klovtofte

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Høje-Taastrup

Sted- og lokalitetsnr.
020214-75

Fredningsnr.
322836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)
Fredningstekst

Milesten. Milestenen er 125x33x32 cm. På forsiden ud mod vejen er inskriptionen ”FV 2 ¼ M”. Stenen angiver 2,25 mil fra København på strækningen København-Roskilde-Korsør.
Undersøgelsehistorie

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Stenen står i græsrabat på strækningen København-Roskilde. Milestenen, som er fremstillet af lysebrun granit, er i god stand men trænger til afrensning og opmaling. Påskrift:F V 2 1/4 M

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Milesten set mod Roskilde
Miesten set mod Roskilde
Milesten
2
1