US016
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-32

Fredningsnr.
332674

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1780 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 105 x 105 cm. Højden på milestenen med fundament er 230 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”6 MIIL”. Stenen angiver 6 mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Fremstillet i lysegrå granit. Milestene er i rimelig god stand men bør afrenses og opmales. Påskrift under krone: CR VII 6MIIL Mål: 12,5 144 54 79 2,5 og 10.5 105x105x39 5,5 64,5 Omgivelser: Stenen står på en ca 21 cm høj cementklods. Der bør fyldes op med jord (og dermed græs) til underkant sokkel.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)