Sigersted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-63

Fredningsnr.
352510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1766 - 1808 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 62x62 cm. Højden på milestenen med fundament er 131 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”8½”. Stenen angiver 8,5 mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen, som er fremstillet af lysegrå granit, er i god stand men bør afrenses og opmales samt rettes op. Påskrift under krone: CR VII 8½ Mål: 7 85,5 30 46 2 og 5,5 62,5x62,5x22 3,5 46,5

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)