Slaglille
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-44

Fredningsnr.
352444

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1766 - 1808 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 80x80 cm. Højden på milestenen med fundament er 150 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”9 ½”. Stenen angiver 9½ mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Stenen, som er af lys rødgrå granit, er i god stand men bør afrenses og opmales. Påskrift under krone: CR VII 9½ Mål: 9 63,5 32 46 2 og 3,8 62,5x62,5x24 4 47 (marmorsokkel81x81x25) Omgivelser: Trefløjet tjørnehæk. Afstand til cykelsti 110 cm.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)