Pedersborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040109-62

Fredningsnr.
352324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1766 - 1808 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3523:24 Milesten. Milestenen er 44 x 37 x 118 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”10 1/4 M”. Stenen angiver 10,25 mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie

2014 Diverse sagsbehandling
Roskilde Museum
Milesten af typen stele. Sten, som er af rødbrun granit er i god stand, men bør afrenses og opmales. Påskrift: C VII 10 1/4 M Mål: 27x26 41x38 112 3 57 Omgivelser: Trefløjet tjørnehæk. Den vestre side af hækken er kørt ned i forbindelse med byggeri. Hækken bør genskabes og vedligerholdes.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen


Billeder

Milesten
Milesten
Milesten set mod København
Milesten set mod København
2
1