Slagelse Markjorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040314-81

Fredningsnr.
352238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1766 - 1808 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. Milestenen er 30x30x105 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 7´s monogram samt teksten ”11 3/4 M”. Stenen angiver 11,75 mil fra København på strækningen København-Korsør.
Undersøgelsehistorie  (2)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af tupen keglestub med kehl på keglen. Stenen, som er af koksgrå granit er i god stand men bør afrenses, opmales og hæves. Påskrift: CR VII 11½ Mål: 7 87,5 31 47 2,5 og 5 62x62x0 4,5 46

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)