Vemmelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040320-81

Fredningsnr.
362227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1770 - 1790 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten på svag højning omgivet af en hæk på tre sider. I midten står milestenen der er 24 x 36 x 98 cm. På forsiden af stenen ses Christian den 7´s monogram og teksten "12 3/4 M". Hækken kan plejes og vedligeholdes som hidtil. Inskriptionen kan opmales i samme omfang, farve og typografi.
Undersøgelsehistorie  (1)
2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele. Stenen, som er af gråbrun granit er i god stand men bør afrenses og opmales. Påskrift: C VII 12 3/4 M Mål: 26x21 36x24 97,5 4,5 59 Omgivelser: Trefløjet hæk (tjørn og syren).

Litteraturhenvisninger  (0)