Kristiansholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-137

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2014 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2014 Registreringsprojekt/milesten
Kulturstyrelsen
Milesten af typen stele med sokkel. H.E.Freunds model 1837. Stenen, som er grå er af granit og trænger til afrensning og opmaling. Påskrift mellem krone og posthorn: CR VIII 1 1/4 MIIL Mål: 13,5 47x34 50x36 132,5 58x42x11 4,5 113,5 Omgivelser: Strandvejen ved Emiliekildevej, Skovshoved


Billeder

2
1