Stuer Hashyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-17

Fredningsnr.
150217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/8 1898, husmand Lars Jeppesen Diplom Afmærkn.: MS 1909, ved Søegaard. Høj, "Store Hashøj", 5 x 32 m, med 16 m br. topflade, sikkert fra restaurering. Sti opad siden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens V. Side gaaer til V. Skjellet, og dens N. Side er lige for Skjellet mellem Matr. 11 og 12. Marken er dyrket der omkring, og Højen er altsaa i Firkant ved Foden, 40 Skridt i Ø-V. og 34 i N-S. Toppen er tagen bort for omtrent 30 Aar siden, saa den gjør en jevn Flade ovenpaa med 19 Skridt i Diameter fra N-S. og 18 i Ø-V. Ovenpaa staaer en Stage med lidt paabunden Tang, vistnok et Mærke, som Generalstabens Officerer have sat. Hele Egnen har vistnok ikke havt Mage til Høj i en vid Omkreds. Da fandt den endnu levende Møller Schourup af Gaardhus paa, at han kunde bruge Stenene af denne vældige Høj til at sætte Brønd med, og han listede desaarsag Ejeren til at lade den udkaste. Arbejdet var overordentligt, men der fandtes ingen Sten, skjøndt man tilsidst kastede ligesom en Brønd ned i Midten. Et Øjenvidne - da Møllerkarl hos Herr Schourup - fortæller, at han var tilstede en Dag, da en af Arbejderne var helt nede ved Bunden i Højen. Der stod en rædsom Lugt op af Hullet, og da der blev spurgt, hvorledes han kunde aande dernede, svarede han, at det maaske var lettere at nære sig nede end oppe. Den nuværende Ejer skal have fyldt Huller efter: i hvert Tilfælde er der ikke noget nu (Har Bygningen været som Thyras Høj?). Bevoksning: 1980: Græs

1876 Diverse råstofgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Hashøi, 90 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi, Hele Toppen er afskaaren, Siderne synes velbevarede. Høien er udgravet fra Toppen af helt ned. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store "Hashøj", 5 x 32 m., med 16 m. br. Topflade, sikkert fra Restaurering (efter N. har der været gravet omtrent til Bund. Sti opad Siden. Mærkesten i S. Side, Fredlyst. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Hashøj", 5 x 32 m, med 16 m bred Topflade, sikkert fra Restaurering. Sti opad Siden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr. Hertil: Let forsænkning i V-side. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, markant høj hvorfra der er en fremragende udsigt over Ørum Sø/Krik Vig og Agger Tange. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, græsklædt høj i ager. Træer på højens østside er nyligt fældede.

Litteraturhenvisninger  (0)