Vestervig
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-41

Fredningsnr.
150286

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestervig Kloster hvdg., matr.nr. 2 samt umatr. vejareal Udgravet, delvis restaureret del af jernalderlandsby, Ves- tervig Øst, nord for Vestervig kirke, øst for landevej 610 Vestervigvej. Det fredede areal er matr.nr. 2 Vestervigklo- ster hvgd. (823 m2) samt en mod vest tilstødende 2 m bræmme (ca. 58 m2) umatrikuleret vejareal. Arealet er græsklædt. På arealet er afdækket 3 hustomter (11,5 x 6,5 m, 9,25 m og 6,5 x 6 m), hvis ydervægge markeres af jordvolde. I husene lergulve (dækket med tyndt sandlag) og stenlagte, til dels lerklædte ildsteder. I døråbninger til 2 af husene ialt 3 "skraberiste" af sten i sildebensmønster (skærmet af trækas- ser dækket med trådvæv). Omkring husene stenbrolagte gader. Fra den nordlige langside af det nordøstligste hus fører en stensat afløbsrende under den markerede græstørvsvæg ud i- gennem den udenfor liggende brolagte gade. Ud for indgangen til det største hus en stor indgangsbrolæg- ing, øst for indgangen fører fra huset ligeledes en stensat afløbsrende under den markerede græstørvsvæg ud igennem en stenbrolagt gade til en stensat sivebrønd (1,0 x 1,2 m, 0,4 m dyb). To af stenene i sivebrønden er udtjente skubbekværne. 3,5 m fra SV-hjønet af det største hus et cirkulært stensat bassin, diam. 2 m, dybde 0,35 m. I vestlige del af arealet en 5,6 m lang, ca. 0,65 m bred stensat syld fra den østlige gavl af et iøvrigt bortgravet hus. I SV-lig del af arealet er placeret flyttede bygningselemen- ter m.m.: en stensat afløbsrende (dækket med græstørv), en sildebensrist (i trækasse med trådnet). Desuden i trækasser med trådnet: liggere og løbere til skubbekværne, knusesten og over- og underdele til drejekværne. Herunder fritliggen- de: 3 underdele til drejekværne, 7 amboltsten, 5 mortersten og 6 løbere til skubbekværne. Se også 1502-83, sb. 381.
Undersøgelsehistorie  (2)
1963 Museal udgravning
Journal nr.: 777/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af jernalderlandsby på byhøj gennemskåret af landevejen. Den vestlige del af landsbyen = sb. 381 vest for vejen. En del af landsbyens huse, gader og brønde er restaureret på arealet øst for landevejen (matr.nr.2).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt område med tre hustomter og stenlægninger m.m. Anlæggene er fint vedligeholdt og der er gode informationstavler. Ligger ved p-pladsen ved Vestervig Kirke og udgør den udgravede halvdel af en byhøj (jvf 150283).

Litteraturhenvisninger  (0)